Få hjälp med rådgivning inom placering & försäkring

Känner du dig osäker på om du optimerar din ekonomiska situation? Jag erbjuder hjälp till dig som företagare eller privatperson gällande frågor som rör placering av kapital samt försäkringar. Att optimera din avkastning med rätt placering kan göra stor skillnad för din framtida, men även nuvarande ekonomi. Jag kan också hjälpa dig att hitta effektiva spar och pensionsstrategier.

Jag arbetar på ditt uppdrag och genom att gå igenom dina specifika förutsättningar och behov så kan jag ge dig personliga råd om hur du bör placera ditt kapital. 

I majoriteten av mina uppdrag och samarbeten sätter jag upp gemensamma mål med dig som uppdragsgivare och siktar på ett förhållande där båda parter är vinnare. En unik fördel med mig är individuella servicenivåer där du som kund kan välja vilket samarbete vi ska ha framgent.

Jag erbjuder också paketerade tjänster, vilket innebär en ökad tydlighet både i framställning och genomförande. För mer information kring detta kontakta mig direkt »

Hur går det till?

Vi börjar med att göra en analys av ditt nuläge och sätter upp framtida mål. Utifrån vår studie förändrar och optimerar vi vägen till slutmålet.

Sigillet har också samarbeten med ett stort antal kapitalförvaltare som tillsammans med min rådgivning, erbjuder handel av ett stort urval av finansiella instrument.

Under vårt samarbete genomförs en behovsanpassad kvalitetssäkring med en kontinuerlig uppföljning.

”Jag har arbetat  inom branschen i över 20 år, och har hjälpt företag och privatpersoner att skapa kostnadseffektiva pensionsplaner, skaffat försäkringsskydd som ger äkta trygghet och gjort väldigt goda kapitalplaceringar. Låter det bra – kontakta mig ”

Anders Sporre, ägare av Sigillet Försäkringsförmedling AB

Vad kostar det?

All rådgivning är alltid helt transparent. Det finns två olika möjligheter gällande ersättning för rådgivningen. 

Tredjepartsersättning

Sigillet får intäkter från fondbolag och andra aktörer som kommer via rådgivning till dig som kund. Du får fullständig redovisning om intäkterna för de produkter jag rekommenderar till dig. 

Arvodering

Vi bestämmer priset på tjänsten på förhand och du får alla intäkter från fondbolag och andra aktörer direkt in till dig.  

7

Rådgivning

Behöver du allmän ekonomisk rådgivning? Vi tittar på din nuvarande situation och planerar för framtiden. Min långa erfarenhet och mitt stora kontaktnät är till din fördel.

7

Försäkra

Jag ser till att du som företagare eller privatperson har ett fullgott ekonomiskt skydd. Jag kan se över försäkringar för både kapital, pension, sjuk, olycksfall och grupp.

7

Placera

Sigillet hjälper dig med allt från ett månadssparande till att skapa en större långsiktig investering med en kombination av marknadens bästa utbud.

Ansluten till Hjerta

Hjertas medlemsbolag är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet. Hjertas medlemsbolag har genom sitt avtal med Hjerta förbundit sig att följa alla regelverk som omgärdar verksamheten. Som ett led i detta har medlemsbolagen en regelbok, framtagen av Hjerta, som är anpassad till just deras verksamhet. Läs mer om Hjerta här »

 

Licensierad försäkringsförmedling

Insuresec arbetar med branschreglering som gör att försäkringsförmedlare agerar proaktivt & enhetligt och bidrar på så vis både till att upprätthålla förtroendet för branschen och ett utökat kundskydd. Sigillet Försäkringsförmedling AB är licensierade.

Läs mer om Insuresec här »