Engagerad förmedlare med 20 år i branschen

Bakom Sigillet står jag, Anders Sporre. Att arbeta inom finansvärlden är för mig en självklarhet då jag är otroligt engagerad i att hitta rätt väg för varje individ. Med rätt hjälp kan vem som helst göra en bra affär!

Jag har valt ett arbetssätt som skiljer sig från flertalet i vår bransch, vilket bland annat innebär att jag agerar som affärsrådgivare och i vissa uppdrag även som försäkringskonsult. Jag sätter mig alltid på kundens sida i relation till tänkbara leverantörer och arbetar alltid med både tydligt innehåll i  uppdragsbeskrivningar med en klar investeringsbild.

I syfte att kunna hjälpa dig som kund att nå dina mål, samarbetar jag med partners inom olika områden. Ett exempel är att kunna hantera ekonomiska frågor som dyker upp under vårt samarbete. Där arbetar vi med både revisorer, bokföringsbyråer, samt skattejurister. Gäller det personliga dokument som ska hantera familje- eller företagsjuridiska frågor, så har jag nära kontakt med jurister som är dig behjälplig när det behövs. 

Finansinspektionen

Sigillet försäkringsförmedling står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och har dess tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare inom samtliga livförsäkringsklasser samt sidotillstånd för förmedling och investeringsrådgivning om fondandelar. Läs mer www.fi.se »

 

Ansvarsförsäkring

Vi har skyldighet att upprätthålla ansvarsförsäkring som täcker ren förmögenhetsskada vid försäkringsförmedling samt förmedling av och investeringsrådgivning om fondandelar. Vill du veta mer om hur Sigillet är försäkrat, ta kontakt med mig.

Medlemskap

 

Jag är medlem i Sveriges försäkringsförmedlares förening (SFM)som är en branschorganisation. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlare. sfm.se

 

Jag är ansluten till Insuresec som arbetar med branschreglering som att försäkringsförmedlare ska agera proaktivt & enhetligt och bidrar på så vis både till att upprätthålla förtroendet för branschen och ett utökat kundskydd.  insuresec.se

 

Jag är också en del av Hjerta, en av nordens största medlems- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare. Hjertas medlemsbolag är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet. Läs mer om Hjerta här »

 

Jag är licenserad hos Swedsec som arbetar för att öka konsumentskyddet på finansmarknaden. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Läs mer om Swedsec här »

Priser och avgifter

All rådgivning är alltid helt transparent. Det finns två olika möjligheter gällande ersättning för rådgivningen.

Tredjepartsersättning

Sigillet får intäkter från fondbolag och andra aktörer som kommer via rådgivning till dig som kund. Du får fullständig redovisning om intäkterna för de produkter jag rekommenderar till dig.

Arvodering

Vi bestämmer priset på tjänsten på förhand och du får alla intäkter från fondbolag och andra aktörer direkt in till dig.