Nyhetsbrev

Här samlar jag länkar till nyhetsbrev som jag finner läsvärda.

Oktober 2019

Carnegie| Så blir du en aktievinnare på makroanalys
En handfull tips om hur dina makroanalyser kan hjälpa dig på börsen.

Case fonder | Aktiesnack med Jojje
Hör Georg ”Jojje” Norberg prata om konjunkturen.

September 2019

Kreditfonden| Månadsrapport september 2019
En AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion.

AktieAnsvar | Saxxum Aktiv
En global mixfond med en långsiktig investeringsstrategi som investerar i olika tillgångsslag.

Coeli Global Selektiv
Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag av hög kvalitet med god framtidsutsikter och en attraktiv värdering.

Öhman | Draghi, dags att se österut!
En marknadskommentar av ränteförvaltare Erik Nilsson på Öhman Fonder.

Juni 2019

Kreditfonden – stabil avkastning till låg risk https://kreditfonden.se/vara-fonder/

Sammanfattning av börsen från Case Fonderhttps://www.casefonder.se/blogg/aktiesnack-2019-05?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=73274938&_hsenc=p2ANqtz-_LMNF84_96RgwFHOIoVRMAfOMztFyGDEZBQPUeF0u5n_NouMwGmQTat_DgqXPiXjcDIe5ZYJFzIJERy2qrbMW6Auvp1Q&_hsmi=73274938

Maj 2019

East capital| Månadsbrev maj 2019
”Kommentar på första kvartalet: Våren kom tidigt”.

Öhman  | Månadsbrev maj 2019
Öhman Global Hållbar A.

Atland Fonder | Månadsbrev Maj 2019
”Kulmen för börsoptimismen nådd?”

April 2019

Sensor Sverige Select och Hamiltonian GCO  | Månadsbrev april 2019
Sensor & Hamiltonian – Båda har fått en strålande start i år efter ett tråkigt avslut på förra året. I månadsbrevet ser du fondernas utveckling.

PriorNilsson  |  Månadsbrev mars 2019
I månadsbrevet kan du bland annat läsa om: ”Mars blev en månad som präglades av diskussioner om penningtvätt i Baltikum”.

Cliens Kapitalförvaltning | Månadsbrev Mars 2019
”FORTSATT STIGANDE AKTIEMARKNAD, TROTS ORO FÖR PENNINGTVÄTT” är rubriken som inleder detta månadsbrev.