Sigillets integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Sigillet försäkringsförmedling agerar enligt gällande data och dataskyddslagar (GDPR). Vi registrerar och lagrar information i kundregister. Vi sparar endast den informationen som krävs för att uppfylla vårt avtal med dig som kund eller leverantör. Vi kommer där det behövs att lämna vidare dina personuppgifter till försäkringsbolag, och organisationer som vi samarbetar med. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

All persondata lagras i system där vi uppfyller kraven enligt lag.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig. I händelse av att information lämnas till oss via e-post, ges samtycke till registrering av personuppgifter.

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har och du har också vissa möjligheter att begära till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Cookie-filer

När du besöker vår webbplats sparas en tillfällig cookie som hjälper oss att analyser ditt besök.  Detta för att kunna förbättra upplevelsen av vår webbplats och gör också att vi kan förbättra vår webbplats. Vill du inte att vi sparar cookien, så kan du regelera detta via inställningarna i din webbläsare.